Koncept sieci restauracji Burger King

 • restaurant concept Burger King
 • Burger King by KDesign
Recommend
  Share
  Tagged in
  Description
  O PROJEKCIE

  Odświeżenie konceptu sieci restauracji jest zwykle dość trudnym wyzwaniem. Przyczyn jest wiele, ale jako agencja zderzamy się głównie z przyzwyczajeniami klientów do swojego starego stylu, który odniósł już sukces. 

  W przypadku sieci Burger King mieliśmy dla odmiany bardzo komfortową sytuację, ponieważ zlecający wiedział doskonale o swoich słabościach i niedociągnięciach. Koncept, który stworzyliśmy pasuje nie tylko do nowych obiektów przy MOPach w Polsce, ale również do starych kamienic i budynków.

  Pracy było dużo i podejść projektowych także. Przedstawiamy jedną z jaśniejszych wersji konceptu, gdzie bardzo staraliśmy pokazać radosną stronę kuchni amerykańskiej, mocnego słońca i grillowania z przyjaciółmi. Wdrożenia przed nami a czas pokaże czy koncept dla Burger King by KDesign odniesie sukces.

  ABOUT

  Refreshing of the concept of a restaurant chain is usually quite a difficult challenge. There are many reasons for this, but as an agency, we mainly collide with the habits of customers to their old style and design, which has already been successful.

  In the case of Burger King, we had a very comfortable situation for a change, because the client knew perfectly well about his weaknesses and shortcomings. The concept we have created suits not only new buildings at the MOPs in Poland, but also old tenements and buildings.

  There was a lot of work and design approaches as well. We present one of the brighter versions of the concept, where we tried hard to show the joyful side of American cuisine, strong sun and grilling with friends. Implementations before us and time will show whether the concept for Burger King by KDesign will succeed.